Naprapati | Naprapatia

Naprapati

Naprapati är ett brett verksamhetsområde som hjälper dig vid olika typer av smärttillstånd och nedsatta funktioner i stöd- och rörelseorganen.

Du får hjälp med t.ex. rygg- och nackbesvär, olika ledproblem men också problem som uppstått av överbelastning. Vid spändhet, huvudvärk och svindel hjälper naprapati.

Behandlingen inleds med patientberättelse och undersökning. En naprapat arbetar främst med händerna och har flera manuella behandlingsformer att tillgå. Oftast kombineras ledinriktade behandlingstekniker, som manipulation och mobilisering med mjukdelsbehandling, som massage och stretching. För att nå ett varaktigt resultat följs behandlingen vanligen upp med individuella träningsprogram och råd om arbetsställningar.

Naprapatia

Naprapaatti hoitaa laaja-alaisesti toimintahäiriöitä tuki- ja liikuntaelimistössä ja kiputiloja, kuten esimerkiksi selkä- ja niskakipua sekä muita nivelongelmia. Lisäksi naprapaatti hoitaa rasitusperäisiä ongelmia. Myös päänsärky ja huimausoireet kuuluvat naprapaatin hoitamiin ongelmiin.

Hoitokerta alkaa potilaan alkuhaastattelulla ja tutkimisella. Hoidon naprapaatti suorittaa manuaalisilla tekniikoilla, jotka ovat mm. pehmytkudoskäsittely kuten hieronta ja venyttely sekä nivelten käsittely kuten mobilisaatio ja manipulaatio. Hoidon lopuksi ohjeistetaan mahdolliset harjoitusliikkeet kotiin joilla parannetaan toimintakykyä ja pyritään ennaltaehkäisemään ongelman uusiutumista.


Jos haluat lukea lisää naprapatiasta, voit vierailla Suomen naprapaattiyhdistyksen sivuilla.